Barnevern21
25.-26. november 2021

Akuttfasen i barnevernssaker. Trenger norsk barnevern en kursendring?
Foredrag og paneldebatt
Ungdommenes møte med barnevernretten
Barnevernrettens møte med de aller yngste, nemlig sped- og småbarn
Barnevernrettens møte med mennesker med en annen etnisk og kulturell bakgrunn
Barn og rettssikkerhet